Đặt ra tiêu chuẩn mới, nâng cao chất lượng sống với những sản phẩm và công nghệ của LIXIL

(Dân trí) – Giãn cách xã hội và hạn chế đi lại đã ảnh hưởng nhiều đến hành vi của cả doanh nghiệp và người tiêu dùng, bao gồm tăng cường tiết kiệm khi thu nhập có nguy cơ giảm; cải thiện nhận thức về môi trường & sức khỏe; nâng cao giá trị niềm tin & chất lượng.

Nguồn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *