Tin Tức

Bất ngờ 214 thửa đất gốc trở thành 1.227 mảnh ở Quảng Ngãi

Tách thửa ồ ạt

Ngày 30/9, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh vừa ban hành kết luận thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về tách thửa, chuyển quyền sử dụng đất (QSDĐ); về quản lý, sử dụng đất tại khu vực Đảo Ngọc (xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi).

Theo đó, từ năm 2015-2022, việc tách thửa, tự chừa đường đi khi tách thửa, chuyển nhượng QSDĐ tại Đảo Ngọc diễn ra với số lượng nhiều.

Từ 214 thửa đất gốc, qua nhiều lần tách thửa đã hình thành 1.227 thửa đất (tăng gần 6 lần). Phần lớn chỉ tách trên sơ đồ phân lô trong hồ sơ, còn trên thực địa vẫn như hiện trạng trước khi tách thửa.

Trong 1.227 thửa hình thành sau khi tách, có 737 thửa đã thực hiện 1.018 lần biến động chuyển quyền.

Trong đó 468/737 thửa sau khi tách đã được chuyển cho những hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu ngoài xã Tịnh An, hầu hết đều chưa xây dựng nhà ở.

Đến thời điểm thanh tra vẫn còn 156 thửa/10,46 ha đất nông nghiệp mà các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng, canh tác nhưng UBND xã Tịnh An vẫn chưa xác lập thủ tục để cho thuê theo đúng quy định.

Kết luận chỉ rõ, việc tham mưu của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh – Chi nhánh TP.Quảng Ngãi, thẩm định của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và phê duyệt của Sở TN-MT Quảng Ngãi khi giải quyết thủ tục tách thửa, có nhiều sai phạm.

Việc giải quyết thủ tục tách thửa thuộc nhóm đất nông nghiệp không có căn cứ pháp lý, tách thửa đất ở không đảm bảo diện tích tối thiểu dẫn đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không có căn cứ; giải quyết thủ tục hợp thửa đất không cùng loại đất, không cùng thời hạn sử dụng đất là không đúng quy định.

Xác định lại diện tích đất ở với trường hợp có vườn, ao không đúng quy định đối với 21 trường hợp với tổng diện tích hơn 4.139 m2, gây thất thu ngân sách nhà nước số tiền tạm tính là hơn 571 triệu đồng.

Khu vực Đảo Ngọc. Ảnh: S.X.

Có 357 thửa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đủ điều kiện, không đúng mục đích. Tuy nhiên, đến nay đã có 226/357 thửa được tách ra đã chuyển quyền cho người khác nên không thể thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

Đối với 121/221 thửa còn lại, UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Sở TN-MT Quảng Ngãi xác lập thủ tục thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Yêu cầu kiểm điểm nhiều cá nhân, tập thể

Kết luận thanh tra chỉ rõ, sai phạm trong việc tách thửa tại Đảo Ngọc có nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan. Trong đó, nhiều sai phạm chủ quan.

Cụ thể, Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định có nội dụng về việc xác định lại diện tích đất ở trái với quy định pháp luật đất đai do Trung ương ban hành, dẫn đến cơ quan chức năng giải quyết thủ tục xác định lại diện tích đất ở khi thách thửa cho một số hộ gia đình, cá nhân sai quy định.

Sở này không tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo giải pháp tháo gỡ các bất cập về trình tự, thủ tục cho phép người dân tặng cho QSDĐ hoặc tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước để xây dựng công trình công cộng, dẫn đến việc tách thửa có tự chừa đường đi xảy ra nhiều thiếu sót, tuỳ tiện, không tuân thủ quy định.

UBND TP Quảng Ngãi không làm tốt trách nhiệm là đơn vị quản lý địa bàn đặc thù để chủ động quy định hoặc kiến nghị, đề xuất UBND tỉnh quy định cụ thể để phù hợp với điều kiện của UBND TP.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã không phát huy đúng vai trò của cơ quan chuyên môn dẫn đến tình trạng vi phạm tại khu vực Đảo Ngọc.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo chấn chỉnh, phòng ngừa vi phạm trong việc thực hiện thủ tục tách thửa, hợp thửa, xác định lại diện tích đất ở, chuyển mục đích, chuyển QSDĐ trên địa bàn tỉnh; xác lập thủ tục thu hồi giấy chứng nhận QSDĐ cấp sai.

Sở này kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân đã tham mưu trình UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật trái quy định của pháp luật đất đai do Trung ương ban hành; chậm trễ tham mưu quy định về diện tích tối thiểu thửa đất đối với từng loại đất.

Yêu cầu Giám đốc BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi rà soát lại toàn bộ hồ sơ thu hồi đất, bồi thường cho 52 hộ tại 60 thửa đất ở theo đúng quy định pháp luật.

Nguồn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *