Dự án

Lý do cán bộ không bị kỷ luật

UBND TP. Buôn Ma Thuột vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh Đắk Lắk, Công an tỉnh, Cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh lý giải về quá trình thực hiện Kết luận Thanh tra số 41/KL-TTr của Thanh tra tỉnh Đắk Lắk liên quan đến sai phạm trong việc hỗ trợ đền bù sai đối tượng, phải khởi kiện ra toà án để thu hồi gần 4,7 tỷ đồng nộp vào ngân sách nhà nước.

Tại báo cáo, UBND TP. Buôn Ma Thuột cho rằng, nguyên nhân dẫn đến sai phạm là do bất cập về chính sách hỗ trợ giữa các hộ với nhau, bất cập về chính sách áp dụng văn bản. Mặt khác, tại thời điểm diễn ra hỗ trợ đền bù, nhận thức các văn bản quy định pháp luật của các cơ quan tham mưu của UBND thành phố và UBND thành phố còn hạn chế.

UBND TP. Buôn Ma Thuột cũng xác định sai phạm này thuộc về trách nhiệm của lãnh đạo phường Tự An, Ban Bồi thường Giải phóng mặt bằng TP. Buôn Ma Thuột (nay là Chi nhánh Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố) và Phòng Tài nguyên và Môi trường.

W-bvdk-vung-tay-nguyen-1-1.jpg
Quá trình hỗ trợ, đền bù sai đối tượng tại dự án Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên đã gây thất thoát gần 4,7 tỷ đồng (Ảnh: Trần Hoàn)

Theo đó, đối với tập thể, cá nhân thuộc UBND phường Tự An nhiệm kỳ 2004-2011, UBND thành phố đã có văn bản yêu cầu kiểm điểm ông Nguyễn Đức Dũng, nguyên Chủ tịch và ông Nguyễn Hữu Sơn, nguyên Phó chủ tịch UBND phường Tự An, do đã ký xác nhận không đúng quy định vào văn bản xin xác nhận đồng sở hữu quyền sử dụng đất của 4 hộ gia đình (Hoàng Thị Như Hạnh, ông Hoàng Mạnh Hùng, ông Hoàng Mạnh Tường, ông Hoàng Mộng Khánh) xảy ra vào năm 2006 và tháng 8/2008.

Về thời hiệu xử lý kỷ luật, theo UBND TP. Buôn Ma Thuột cho rằng: “Thời hiệu xử lý kỷ luật cán bộ cấp xã là 24 tháng, kể từ thời điểm có hành vi vi phạm pháp luật cho đến thời điểm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền ra thông báo bằng văn bản về việc xem xét xử lý kỷ luật”.

Đối với tập thể, cá nhân thuộc UBND thành phố nhiệm kỳ 2004-2011, UBND thành phố đã triển khai Công văn số 4352/UBND-VP ngày 13/12/2018 kiểm điểm trách nhiệm tập thể Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng được thành lập theo Quyết định số 1933/QĐ-UBND ngày 20/9/2007 của UBND thành phố do đã tham mưu xây dựng phương án hỗ trợ về đất cho các hộ sai chủ trương; Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố thời điểm năm 2008 và năm 2010 đã thẩm định phương án hỗ trợ về đất cho các hộ không đúng quy định.

W-bvdk-vung-tay-nguyen-2-1.jpg
UBND TP. Buôn Ma Thuột đã khởi kiện 7 hộ dân ra TAND tỉnh Đắk Lắk để thu hồi số tiền 4,7 tỷ đồng bồi thường sai đối tượng (Ảnh: Trần Hoàn)

“Kiểm điểm trách nhiệm các ông Lê Hữu Hiền, nguyên Phó chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thành phố (nghỉ hưu năm 2011) đã ký quyết định phê duyệt phương án hỗ trợ về đất cho các hộ không đúng quy định; ông Nguyễn Đức Trung, nguyên Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố (nghỉ hưu năm 2016) không triển khai Công văn số 854/UBND-NN&MT ngày 28/2/2011 của UBND tỉnh về việc chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai đến các đơn vị, phòng ban có liên quan; ông Lê Đức Hải, nguyên Giám đốc Trung tâm phát triển Quỹ đất thành phố (nghỉ hưu năm 2018) đã tham mưu cho UBND thành phố ban hành Thông báo số 128/TB-UBND ngày 6/7/2012 nhưng không gửi đến các cơ quan, đơn vị có liên quan”, báo cáo nêu.

Theo UBND TP. Buôn Ma Thuột, tại Khoản 1, Điều 6, Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17/5/2011 của Chính phủ ban hành quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức, quy định: “Thời hiệu xử lý kỷ luật là 24 tháng, kể từ thời điểm công chức có hành vi vi phạm pháp luật cho đến thời điểm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền ra thông báo bằng văn bản về việc xem xét xử lý kỷ luật”.

Do đó, đối với cán bộ, công chức đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác khác, thời điểm vi phạm xảy ra từ năm 2006 đến 2010, xét về thời hiệu xử lý kỷ luật đã hết hiệu lực thi hành.

W-bvdk-vung-tay-nguyen-3-1.jpg
Do sai phạm xảy ra từ năm 2006 đến 2010 nên đã hết thời hiệu thi hành xử lý kỷ luật những cán bộ liên quan. (Ảnh: Trần Hoàn)

Đối với việc kiểm điểm tập thể, cá nhân vi phạm về mặt Đảng, UBND thành phố đã chuyển hồ sơ và các văn bản đề xuất Ủy ban kiểm tra Thành ủy xem xét, xử lý kỷ luật đảng đối với cán bộ, công chức đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác khác thuộc diện tỉnh ủy, UBND tỉnh và thành ủy quản lý.

“Theo quy định về thời hiệu xử lý kỷ luật tại khoản 1, Điều 3 Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị, thời điểm quyết định kỷ luật đã hết thời hiệu xử lý kỷ luật vì hành vi vi phạm đã trên 10 năm. Do đó, Ủy ban kiểm tra Thành ủy không xem xét xử lý kỷ luật mà Thông báo bằng văn bản cho các ông Lê Hữu Hiền, Lê Đức Hải, Võ Quang Hân, Nguyễn Đức Dũng, Nguyễn Hữu Sơn yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Tại báo cáo này, UBND TP. Buôn Ma Thuột xin ý kiến UBND tỉnh Đắk Lắk, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk trong quá trình xem xét, xử lý các tập thể và cá nhân có liên quan, cân nhắc yếu tố khách quan và thiếu sót của các cơ quan tham mưu, của UBND thành phố do không báo cáo UBND tỉnh xin chủ trương hỗ trợ theo quy định.

Nguồn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *