Tin Tức

Xử phạt chủ sân golf Minh Trí hơn 345 triệu đồng

UBND TP Hà Nội đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường đối với Công ty Cổ phần Sân Golf Hà Nội (Hà Nội Golf Club – địa chỉ tại

thôn Thái Lai

, xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội) do không có Giấy phép môi trường theo quy định (đối với cơ sở thuộc đối tượng phải có Giấy phép môi trường theo quy định thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND cấp tỉnh).

Sân golf Minh Trí, huyện Sóc Sơn

Theo quy định tại điểm c, khoản 3, điều 14

Nghị định 45/2022/NĐ-CP

ngày 7/7/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, Công ty Cổ phần Sân Golf Hà Nội bị xử phạt 320 triệu đồng.

Hình thức xử phạt bổ sung là buộc Công ty thực hiện theo quy định tại điểm a, khoản 5, điều 14 Nghị định 45/2022/NĐ-CP ngày 7/7/2022 của Chính phủ trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày công ty nhận được quyết định.

Trước đó, ngày 20/10/2023, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cũng đã ban hành quyết định số 632/QĐ-XPHC đối với Công ty này với hành vi khai thác, sử dụng tài nguyên nước không đăng ký, không có giấy phép theo quy định trong trường hợp khai thác nước, sử dụng nước dưới đất cho hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng trên 10m3/ngày đêm đến dưới 30m3/ngày đêm.

Chiểu theo quy định tại khoản 3, điều 9 và khoản 1 điều 5

Nghị định 36/2020/NĐ-CP

ngày 24/3/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Tài nguyên nước và khoáng sản, Công ty bị xử phạt 15 triệu đồng.

Đồng thời, buộc công ty nộp lại số tiền thu lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm a, khoản 10, điều 9 Nghị định 36/2020/NĐ-CP là 10.304.780 đồng.

Tổng mức xử phạt là hơn 345

triệu đồng

.

Nguồn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *