Ngày 1/12, ông Đoàn Anh Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã ký công văn số 4738/UBND-KGVXNV gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh này về việc thống nhất chấm dứt hoạt động và thu hồi dự án Bệnh viện đa khoa An Sinh Bình Thuận, tại thị trấn Võ Xu, huyện Đức Linh.

Dự án Bệnh viện đa khoa An Sinh Bình Thuận của Công ty Cổ phần Hoàng Thắng được UBND tỉnh Bình Thuận cấp giấy chứng nhận đầu tư ngày 20/5/2010, chứng nhận thay đổi lần 1 ngày 19/9/2011.

Theo UBND Bình Thuận, lý do thu hồi và chấm dứt hoạt động dự án bệnh viện này là UBND tỉnh này đã thu hồi đất tại quyết định số 2173 ngày 16/10/2023 và Sở Tài nguyên và Môi trường đã có thông báo số 1662 ngày 8/11/2023 về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Công ty Cổ phần Hoàng Thắng do dự án không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 48 Luật Đầu tư năm 2020. 

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án theo quy định hiện hành.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận, dự án Bệnh viện đa khoa An Sinh Bình Thuận của Công ty Cổ phần Hoàng Thắng được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 4812000549 ngày 20/5/2010, chứng nhận thay đổi lần 1 ngày 19/9/2011 với diện tích đất sử dụng 56.521 m2 và tổng vốn đầu tư hơn 1.350 tỷ đồng. 

Theo quy định, thời gian hoàn tất các thủ tục đầu tư, triển khai xây dựng và đưa dự án đi vào hoạt động từ quý IV/2011 đến quý IV/2016.

Dự án thuộc diện chậm triển khai, được UBND tỉnh Bình Thuận thống nhất chủ trương cho gia hạn thực hiện đến hết ngày 10/12/2022, trong quý II/2021 phải hoàn tất hồ sơ thủ thủ tục pháp lý, đảm bảo trong năm 2021 phải khởi công và đưa vào hoạt động trong tháng 12/2022. Tuy nhiên, đến nay công ty vẫn chưa triển khai đầu tư dự án.

Trước đó vào ngày 16/10/2023, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành quyết định thu hồi diện tích 56.521 m2 đất xây dựng Bệnh viện đa khoa An Sinh Bình Thuận của Công ty Cổ phần Hoàng Thắng. Lý do, công ty này không chấp hành thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước, vi phạm điểm g khoản 1 Điều 64 Luật đất đai 2023 “Người sử dụng đất không thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước và đã bị xử phạt hành chính mà không chấp hành”.

Sau khi thu hồi diện tích khu đất nói trên, UBND tỉnh Bình Thuận giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Đức Linh quản lý.