Tin Tức

Kiến nghị không đấu thầu dự án chưa giải phóng mặt bằng

HoREA vừa có văn bản gửi Ủy ban thường vụ Quốc hội, Ủy ban Kinh tế Quốc hội, Ủy ban Pháp luật Quốc hội và Bộ Tài nguyên – Môi trường để góp ý quy định về đấu thầu dự án có sử dụng đất của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Theo Hiệp hội, thực tế hiện nay, vẫn có các nhà đầu tư dự án nhà ở thương mại tự thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng thông qua nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các chủ đất nhưng thường gặp rất nhiều khó khăn, trở ngại, không thể triển khai thực hiện dự án, bị chôn vốn. Đa số nhà đầu tư dự án nhà ở thương mại đều mong muốn tham gia đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất để có ngay quỹ đất sạch để thực hiện dự án.

Do đó, HoREA đề nghị không đấu thầu dự án có sử dụng đất đối với đất chưa giải phóng mặt bằng mà chỉ đấu thầu dự án có sử dụng đất đối với đất đã giải phóng mặt bằng để tránh xảy ra xung đột lợi ích giữa cơ quan nhà nước với người có đất bị thu hồi sau khi đã lựa chọn nhà đầu tư thông qua đấu thầu dự án có sử dụng đất.

dat nen.jpg
HoREA kiến nghị không đấu thầu dự án chưa giải phóng mặt bằng. (Ảnh: Hoàng Hà)

Bởi tại Điểm c Khoản 5 và Khoản 6 Điều 126 dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) quy định trách nhiệm UBND cấp tỉnh tổ chức lập và thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất theo quy định của luật này. Trong thời hạn 36 tháng kể từ ngày ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu thầu, UBND cấp có thẩm quyền phải thực hiện xong việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để giao đất, cho thuê đất đối với nhà đầu tư trúng đấu thầu. Nhà đầu tư trúng đấu thầu có trách nhiệm ứng vốn để thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

Quá thời hạn 3 tháng kể từ ngày nhận được yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà nhà đầu tư không ứng đủ vốn để thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định hủy kết quả trúng đấu thầu.

Hiệp hội nhận thấy, việc quy định trách nhiệm của UBND cấp tỉnh thực hiện đấu thầu trước và đã lựa chọn được nhà đầu tư, rồi sau đó mới ban hành quyết định thu hồi đất tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để giao đất sạch cho nhà đầu tư trúng thầu thì có một số bất cập và có thể phát sinh xung đột lợi ích giữa cơ quan nhà nước với người có đất bị thu hồi.

Do vậy, cần bỏ quy định về trách nhiệm của UBND cấp có thẩm quyền phải thực hiện xong việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để giao đất, cho thuê đất đối với nhà đầu tư trúng đấu thầu để không “biến” UBND cấp tỉnh trở thành “người làm thuê” cho nhà đầu tư trúng thầu dự án có sử dụng đất.

HoREA đề nghị bổ sung thêm điều kiện đấu thầu dự án có sử dụng đất đối với thửa đất, khu đất đã có quy hoạch xây dựng 1/500 được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Đồng thời, bổ sung quy định trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu thầu, UBND cấp có thẩm quyền phải giao đất, cho thuê đất đối với nhà đầu tư trúng đấu thầu nhàm đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của nhà đầu tư trúng thầu.

Ngoài ra, Hiệp hội cũng đề nghị bổ sung dự án thương mại, dịch vụ, y tế, giáo dục, du lịch, vui chơi giải trí, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, cũng được đấu thầu chọn nhà đầu tư. Hiện, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) chỉ quy định đấu thầu chọn nhà đầu tư với dự án nhà ở thương mại, dự án hỗn hợp nhà ở và kinh doanh thương mại, dịch vụ nên chưa phủ kín các dự án khác, đảm bảo yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội.

HoREA đề nghị các doanh nghiệp bất động sản giảm giá nhàTheo Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA), nhiều chủ đầu tư giảm giá chung cư cao cấp bằng chính sách chiết khấu, khuyến mãi, song không đáng kể, giá nhà vẫn ‘neo’ cao. HoREA đề nghị các doanh nghiệp bất động sản giảm giá nhà theo ý kiến Thủ tướng.

Nguồn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *