Tin Tức

Bắc Giang đấu giá 166 lô đất, khởi điểm từ 400 triệu đồng

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Giang sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng 41 lô đất là tài sản của UBND huyện Yên Thế vào sáng 27/1.

Các lô đất đấu giá thuộc thị trấn Phồn Xương, huyện Yên Thế. Tổng diện tích 4.964 m2.

Giá khởi điểm từ hơn 864 triệu đồng đến trên 1,9 tỷ đồng/lô. Người tham gia đấu giá phải nộp hồ sơ trong thời gian từ ngày 10/1 đến 24/1. Đồng thời, phải đặt trước số tiền từ 170-300 triệu đồng/hồ sơ/lô.

tan yen bac giang.jpg
Huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang sắp đấu giá hơn trăm lô đất. (Ảnh: KTĐT)

Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá; phương thức trả giá lên. Cuộc đấu giá sẽ diễn ra tại hội trường UBND huyện Yên Thế.

Tại huyện Tân Yên, 47 lô đất là tài sản của UBND huyện Tân Yên cũng sẽ được Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Giang tổ chức đấu giá quyền sử dụng vào sáng 1/2.

Các lô đất đấu giá thuộc thị trấn Cao Thượng; cụm dân cư Đồng Cửa thôn Yên Lý, xã Phúc Sơn; cụm dân cư Đồng Giếng, thôn Ngòi Lan, xã Lan Giới và cụm dân cư Cửa Lề, thôn Tân Tiến, xã Song Vân.

Tổng diện tích các lô đất đấu giá là 5.499,44 m2. Giá khởi điểm từ 504 triệu đồng đến hơn 2,7 tỷ đồng/lô.

Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá; phương thức trả giá lên. Cuộc đấu giá sẽ diễn ra tại hội trường Trung tâm văn hóa huyện Tân Yên.

Cũng tại huyện Tân Yên, sáng 4/2, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Giang sẽ tiếp tục tổ chức đấu giá quyền sử dụng 78 lô đất.

Các lô đất đấu giá thuộc xã Tân Trung và xã Ngọc Lý, huyện Tân Yên. Trong số 78 lô, có 31 lô thuộc cụm dân cư thôn Quyên, xã Tân Trung và 47 lô thuộc khu dân cư thôn Đồi Rồng, xã Ngọc Lý.

Tổng diện tích các lô đất đấu giá là 9.864,5 m2. Giá khởi điểm từ 400 triệu đến 1,2 tỷ đồng/lô. Người tham gia đấu giá phải đặt trước số tiền từ 80-240 triệu đồng/lô.

Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp 1 vòng tại cuộc đấu giá; phương thức trả giá lên. Cuộc đấu giá sẽ diễn ra tại hội trường Trung tâm văn hóa huyện Tân Yên.

Quảng Trị đấu giá 185 lô đất, khởi điểm từ 177 triệu đồng

Quảng Trị đấu giá 185 lô đất, khởi điểm từ 177 triệu đồng

185 lô đất tại các huyện Vĩnh Linh, Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị sẽ được tổ chức đấu giá quyền sử dụng trong tháng 1 này. Giá khởi điểm cao nhất hơn 3,4 tỷ đồng/lô.

Một huyện ở Thừa Thiên - Huế đấu giá 183 lô đất, khởi điểm từ 2,5 triệu đồng/m2

Một huyện ở Thừa Thiên – Huế đấu giá 183 lô đất, khởi điểm từ 2,5 triệu đồng/m2

183 lô đất tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ được tổ chức đấu giá quyền sử dụng trong tháng 1 và đầu tháng 2 tới. Giá khởi điểm cao nhất 8,3 triệu đồng/m2.

Bình Định đấu giá 430 lô đất, khởi điểm từ 3 triệu đồng/m2

Bình Định đấu giá 430 lô đất, khởi điểm từ 3 triệu đồng/m2

Trong tháng 1 này, 430 lô đất tại các địa bàn phường, xã thuộc thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định sẽ được tổ chức đấu giá quyền sử dụng. Giá khởi điểm cao nhất 17,4 triệu đồng/m2.

Nguồn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *