Tin Tức

Huyện tự ý cho doanh nghiệp mượn đất công, Chủ tịch TP.HCM yêu cầu kiểm điểm

Thanh tra TP.HCM vừa thông báo kết luận thanh tra về việc quản lý, sử dụng nhà, đất do Nhà nước quản lý và việc quản lý nhà nước về trật tự đô thị tại UBND huyện Nhà Bè. Thời kỳ thanh tra năm 2021 và 2022. 

Đối với việc sử dụng nhà, đất do Nhà nước quản lý, tại thời điểm thanh tra, UBND huyện Nhà Bè đang lập phương án sắp xếp lại, xử lý 28 nhà, đất. 

Như khu đất 189 Nguyễn Văn Tạo, xã Long Thới, hiện là Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Nhà Bè, do Trung tâm Dạy nghề huyện Nhà Bè quản lý. Năm 2016, UBND TP.HCM chấp thuận cho Trung tâm Dạy nghề huyện Nhà Bè liên kết với Trung tâm Dạy nghề tư thục Thành Công trong lĩnh vực dạy nghề. 

Tuy nhiên, hai bên đã ký hợp đồng liên kết khi chưa gửi phương án để Sở Tài chính để thẩm định và trình UBND TP phê duyệt. Hợp đồng liên kết này cũng chưa đúng bản chất hợp đồng liên kết, liên doanh.

W-park-vista-3-2.jpg
Dự án chung cư của Công ty Đông Mê Kông tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè. (Ảnh: Anh Phương)

Đối với khu đất 2,3ha tại xã Nhơn Đức, UBND huyện Nhà Bè đã cho Công ty TNHH Dịch vụ – Thương mại – Sản xuất – Xây dựng Đông Mê Kông (Công ty Đông Mê Kông) sử dụng tạm từ tháng 1/2016 đến tháng 1/2019. 

Thanh tra TP.HCM xác định, UBND huyện Nhà Bè cho doanh nghiệp sử dụng tạm khu đất trên khi không xin ý kiến và chưa chấp hành theo chỉ đạo của UBND TP.HCM về sử dụng hiệu quả khu đất. 

Ngoài ra, UBND huyện Nhà Bè chưa thường xuyên kiểm tra việc sử dụng khu đất, chưa có biện pháp tích cực, cương quyết để yêu cầu Công ty Đông Mê Kông bàn giao 2,3ha khi hết thời gian tạm sử dụng. 

Về việc quản lý, sử dụng, cho thuê nhà, đất công tại Công ty Dịch vụ Công ích huyện Nhà Bè, Thanh tra TP.HCM xác định, công ty này đã ký 5 phụ lục hợp đồng với DN tư nhân Việt Thắng để gia hạn thời gian cho thuê khu đất 23ha tại xã Hiệp Phước đến tháng 6/2023. 

Việc Phòng Tài chính – kế hoạch huyện Nhà Bè có văn bản hướng dẫn Công ty Dịch vụ Công ích huyện Nhà Bè ký hợp đồng ngắn hạn là thực hiện chưa đúng chỉ đạo của UBND huyện Nhà Bè và UBND TP. 

UBND huyện Nhà Bè chậm báo cáo theo ý kiến của Sở Tài chính làm ảnh hưởng đến tiến độ chuyển giao 6 địa chỉ nhà, đất do Công ty Dịch vụ Công ích huyện Nhà Bè đang quản lý, giữ hộ. 

Bên cạnh đó, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện chưa đo đạc, lập bản vẽ hiện trạng để quản lý theo quy định quỹ đất dôi dư sau bồi thường của 10 dự án từ năm 2003 đến nay với diện tích gần 3.000m2. 

Về quản lý trật tự đô thị, giai đoạn 2021-2022, UBND huyện Nhà Bè ban hành 53 quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực xây dựng. Tuy nhiên, có 36/53 trường hợp đã ban hành quyết định cưỡng chế nhưng chưa thực hiện cưỡng chế. 

Với việc để xảy ra những vi phạm nói trên, Chủ tịch UBND TP.HCM giao Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân có liên quan theo kết luận thanh tra thuộc thẩm quyền.

“Qua kiểm điểm, tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà có biện pháp xử lý trách nhiệm phù hợp quy định; chấn chỉnh, có kế hoạch cụ thể khắc phục các hạn chế, thiếu sót, vi phạm”, Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo. 

Đối với khu đất số 189 Nguyễn Văn Tạo, UBND huyện Nhà Bè phải chỉ đạo Trung tâm Dạy nghề huyện Nhà Bè thanh lý hợp đồng liên kết với Trung tâm Dạy nghề tư thục Thành Công, thu hồi khu đất và kiểm tra việc sử dụng nguồn thu từ hoạt động liên kết này. 

Với việc cho Công ty Đông Mê Kông sử dụng tạm khu đất 2,3ha, UBND huyện Nhà Bè phải rà soát việc sử dụng khoản hỗ trợ do doanh nghiệp này chuyển cho Văn phòng UBND huyện Nhà Bè và báo cáo kết quả cho Sở Tài chính và UBND TP.HCM. 

Lý do 17 dự án bất động sản trên ‘đất vàng’ TP.HCM chậm triển khai17 dự án bất động sản tại Q.5, TP.HCM đã được phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng nhưng vì nhiều nguyên nhân vẫn chưa thể triển khai.

Nguồn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *