Dự án

Chấp thuận xây dựng khu công nghiệp gần 4.000 tỷ đồng ở Thái Nguyên

Ngày 7/3, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Sông Công II giai đoạn 2, tỉnh Thái Nguyên.

Theo quyết định, Khu công nghiệp Sông Công II nằm trên địa bàn xã Bá Xuyên và Tân Quang, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.

Dự án chia làm 2 phân khu, trong đó khu số 1 có quy mô 175,52ha, khu số 2 có quy mô 120,72ha.

kcn song cong ii 1.jpeg
Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Sông Công II giai đoạn 2, tỉnh Thái Nguyên.

Dự án thực hiện không quá 36 tháng kể từ ngày được bàn giao đất. Tổng nguồn vốn đầu tư 3.985,47 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 597,82 tỷ đồng.

Quyết định cũng chấp thuận nhà đầu tư dự án là CTCP Viglacera Thái Nguyên.

Công ty Viglacera Thái Nguyên chỉ được thực hiện dự án sau khi việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án và phương án trồng rừng thay thế được cấp có thẩm quyền phê duyệt và nộp một khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa, trồng rừng thay thế theo quy định.

UBND tỉnh Thái Nguyên bảo đảm điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, đặc biệt đối với đất trồng lúa trong quá trình cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án; có kế hoạch bổ sung diện tích đất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa khác để bù lại đất trồng lúa bị chuyển đổi theo quy định; thực hiện đúng các quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất.

Đồng thời, UBND tỉnh chỉ đạo Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh và các cơ quan có liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện các cam kết của nhà đầu tư về việc đảm bảo điều kiện đầu tư hạ tầng khu công nghiệp.

Nguồn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *