Dự án

Nhiều dự án nhà ở thương mại chưa bố trí đất xây nhà ở xã hội

Sở Xây dựng Thanh Hóa vừa có văn bản gửi UBND tỉnh về phương án bố trí quỹ đất dành để xây dựng nhà ở xã hội tại các dự án nhà ở thương mại đã lựa chọn chủ đầu tư.

Theo đó, Sở Xây dựng cho hay, trên địa bàn tỉnh có 14 nhà ở thương mại đã lựa chọn chủ đầu tư nhưng chưa bố trí quỹ đất dành để xây dựng nhà ở xã hội. 

Trong đó, có 1 dự án chuyển đổi thành khu tái định cư không thuộc trường hợp phải bố trí quỹ đất nhà ở xã hội. 13 dự án chưa bố trí, hoặc bố trí chưa đủ quỹ đất nhà ở xã hội.

W-z5016960959623-bb184be1474c85b9235b22065bb15341-1.jpg
Dự án công viên nước Đông Hương, TP. Thanh Hóa cũng chưa bố trí được quỹ đất dành để xây dựng nhà ở xã hội.

Cụ thể như các dự án: Khu đô thị Đông Hải, Khu tái định cư phường Quảng Thành (giai đoạn 2, 3), Khu dân cư Đông Nam làng Tân Thọ, Khu đô thị sinh thái FLC Sầm Sơn, Khu đô thị quảng trường biển TP Sầm Sơn, Khu dân cư và thương mại dịch vụ xã Quảng Phú, Công viên nước Đông Hương… 

Sau khi rà soát, Sở Xây dựng nhận thấy các dự án trên đều đã được UBND tỉnh bàn giao đất một phần hoặc toàn bộ dự án (trong đó có 7 dự án đã bàn giao trên 80% diện tích đất ở), đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính và triển khai đầu tư xây dựng đối với phần diện tích đã được giao.

Đối với phần diện tích đất ở chưa được giao, các lô đất này nằm rải rác, xen kẽ khó bố trí quỹ đất nhà ở xã hội theo quy định.

Mặt khác, các nhà đầu tư không thống nhất trong việc bố trí bổ sung quỹ đất nhà ở xã hội và đang triển khai thực hiện dự án theo quy định được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Do vậy, việc khắc phục, bố trí quỹ đất, bố trí đủ quỹ đất nhà ở xã hội trong các dự án trên là khó khả thi.

Theo Sở Xây dựng, các dự án trên đang trong quá trình triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc sẽ xem xét từng trường hợp cụ thể để tháo gỡ, giải quyết theo quy định.


Nguồn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *