Tin Tức

Người mua nhà ở xã hội tại TP.HCM phải chờ ít nhất 15 ngày để xác minh

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi vừa ký quyết định về quy chế phối hợp giữa các sở, ngành cùng UBND TP.Thủ Đức và các quận – huyện trong việc cung cấp thông tin và chế độ hậu kiểm người mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội (NƠXH). 

Quy chế này quy định nguyên tắc, phương thức phối hợp giữa Sở Xây dựng, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT), Cục thuế Thành phố, UBND TP.Thủ Đức và các quận – huyện. Quy chế có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/4/2024. 

Theo đó, Sở Xây dựng là đơn vị chủ trì, chịu trách nhiệm xác định rõ nội dung cần lấy ý kiến, gửi đầy đủ hồ sơ và nêu rõ chính kiến. Các cơ quan khác có trách nhiệm phải trả lời đầy đủ, có chính kiến về các nội dung được yêu cầu. 

“Việc lấy ý kiến sử dụng hình thức công văn. Nếu quá 10 ngày làm việc kể từ ngày phát hành công văn trên Hệ thống thư điện tử Thành phố, cơ quan được lấy ý kiến không trả lời bằng văn bản thì xem như đồng ý và chịu trách nhiệm về các nội dung có liên quan” – quy chế nêu rõ.

W-san-giao-dich-2.jpg
Sở Xây dựng là đơn vị chủ trì trong việc xác minh người mua nhà ở xã hội có đáp ứng đủ điều kiện hay không. Ảnh: Anh Phương

Theo quy chế, Sở Xây dựng có trách nhiệm đăng tải thông tin về dự án NƠXH. Sau 2 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ của người mua dự kiến từ chủ đầu tư, phải chuyển thông tin đến các sở, ngành liên quan để phối hợp xác minh. 

Trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày nhận được ý kiến phối hợp của các sở, ngành, Sở Xây dựng phải phản hồi cho chủ đầu tư về danh sách người mua NƠXH được duyệt, cập nhật danh sách này trên cổng thông tin điện tử của đơn vị. 

Trường hợp có phản ánh, tố cáo về người mua NƠXH, Sở Xây dựng phải đề nghị Sở Tư pháp, Cục thuế Thành phố và các cục thuế (ngoài địa bàn TP.HCM) để xác minh. 

Sở TN-MT có trách nhiệm cung cấp thông tin về việc sở hữu nhà, đất của người đăng ký mua NƠXH trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu. 

UBND TP.Thủ Đức và các quận – huyện có trách nhiệm xác nhận hoặc chỉ đạo UBND phường – xã – thị trấn xác nhận người mua, thuê, thuê mua NƠXH theo quy định; có ý kiến bằng văn bản gửi Sở Xây dựng trong thời hạn 10 ngày. 

Đối với những trường hợp cần thiết, Cục thuế Thành phố phải cung cấp thông tin về thuế thu nhập cá nhân và Sở Tư pháp phải cung cấp thông mua bán nhà đất liên quan đến người mua NƠXH. Mỗi đơn vị này có thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ thông tin trên Hệ thống thư điện tử Thành phố. 

Vì sao chưa dự án nhà ở xã hội nào tại TP.HCM vay được gói 120.000 tỷ đồng?Dự án đủ điều kiện và các chủ đầu tư có nhu cầu nhưng đến nay vẫn chưa có dự án nhà ở xã hội nào tại TP.HCM vay được gói đãi 120.000 tỷ đồng. Các ngân hàng ủng hộ nhưng không dễ cho vay.

 


Nguồn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *