Dự án

Bộ Xây dựng đề nghị xử lý trách nhiệm dự án trái quy hoạch ở Nha Trang

Dân kêu cứu về Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP Nha Trang

Bộ Xây dựng trong tháng trước đã có văn bản gửi UBND tỉnh Khánh Hòa về việc bổ sung tài liệu liên quan đến nội dung Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP Nha Trang đến năm 2040 (gọi tắt là QHC 2040).

Liên quan đến vấn đề này, trước đó, ngày 5/10, UBND tỉnh Khánh Hoà đã có tờ trình số 10244 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt QHC 2040. 

Sau khi nghiên cứu hồ sơ và tờ trình của UBND tỉnh Khánh Hòa trình Thủ tướng đề nghị phê duyệt QHC 2040, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, bổ sung nhiều nội dung mới có cơ sở thẩm định đồ án quy hoạch trình Thủ tướng.

Cụ thể, trong hồ sơ QHC 2040 có báo cáo danh mục 42 dự án đã và đang thực hiện rà soát theo yêu cầu tại quyết định của Thủ tướng (hồi tháng 9/2020) và các văn bản, thông báo của Bộ Xây dựng (vào tháng 3,4/2023).

Theo báo cáo của Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, 42 dự án được chia làm 4 nhóm trong đó nhóm 1 có 24 dự án đã được thỏa thuận địa điểm, cấp giấy phép đầu tư, phê duyệt quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết trước ngày 25/9/2012.

Nhưng 24 dự án trên lại chưa được định hướng, xác định trong Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP Nha Trang đến năm 2025 được phê duyệt tại quyết định 1396/QĐ-TTg ngày 25/9/2012 của Thủ tướng (gọi tắt là QHC 2012).

W-du-an-muong-thanh-vietnamnet-1.jpg
Dự án khách sạn và căn hộ cao cấp Oceanus (dự án Mường Thanh Viễn Triều, TP Nha Trang) có nhiều sai phạm trong việc cấp phép đầu tư, phê duyệt quy hoạch. (Ảnh: Xuân Ngọc) 

Nhóm 2 có 16 dự án đã được thỏa thuận địa điểm, cấp giấy phép đầu tư, phê duyệt quy hoạch chi tiết sau ngày có quyết định 1396/QĐ-TTg của Thủ tướng.

Nhóm 3 có 1 dự án đã được định hướng, xác định trong QHC 2012 nhưng tỉnh đề xuất không tiếp tục định hướng trong QHC 2040.

Còn 1 dự án nhóm 4 lại được tỉnh đề xuất bổ sung vào QHC 2040 để có cơ sở triển khai thực hiện theo thông báo kết luận thanh tra số 1919/TB-TTCP ngày 4/11/2020 của Thanh tra Chính phủ.

Tuy nhiên, theo Bộ Xây dựng, nội dung báo cáo trên chưa làm rõ “tiêu chí để xác định các quy hoạch chi tiết, dự án tiếp tục triển khai và đề xuất các giải pháp xử lý đối với các quy hoạch chi tiết, dự án dừng thực hiện” theo yêu cầu của nhiệm vụ.

Ngoài ra, các nội dung của báo cáo cũng chưa nêu rõ các tiêu chí để đánh giá; giải pháp xử lý về tính pháp lý của các dự án, trách nhiệm trước pháp luật về các sai phạm, các giải pháp xử lý nếu thực hiện theo QHC 2040…

Cũng theo Bộ Xây dựng, sau khi nhận được tờ trình số 10244 (ngày 5/10/2023) của UBND tỉnh Khánh Hòa, Bộ tiếp tục nhận được một số đơn kiến nghị, kêu cứu của các tổ chức, cá nhân có nội dung liên quan đến QHC 2040 và đã chuyển đến UBND tỉnh Khánh Hòa để giải quyết theo thẩm quyền. Trong đó, có một số nội dung kiến nghị không nằm trong danh mục 42 dự án đã được rà soát theo báo cáo của Sở Xây dựng tỉnh.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các cơ quan chức năng báo cáo rõ việc xử lý các nội dung nêu trong các đơn kiến nghị, kêu cứu, đảm bảo công khai, minh bạch, tránh để xảy ra khiếu kiện của các tổ chức, cá nhân và cộng đồng liên quan.

Đề nghị xử lý sai phạm

Để có cơ sở lập báo cáo thẩm định đồ án quy hoạch trình Thủ tướng theo quy định, Bộ Xây dựng đề nghị tỉnh Khánh Hoà báo cáo cụ thể về công tác rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các dự án theo yêu cầu của Thủ tướng (tại quyết định hồi tháng 9/2020) và theo các văn bản, thông báo của Bộ Xây dựng vào tháng 3,4/2023.

Trong đó làm rõ các cơ sở chính trị, khoa học, căn cứ pháp luật, các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, kiến trúc, cảnh quan, môi trường để xác định các dự án chưa phù hợp với QHC 2012 được tiếp tục triển khai (giữ nguyên hoặc điều chỉnh chức năng) trong QHC 2040 đang được tỉnh đề nghị phê duyệt.

“UBND tỉnh Khánh Hoà có trách nhiệm xác định rõ quy mô ranh giới các chức năng, các yêu cầu, chỉ tiêu đối với các dự án này, phù hợp với yêu cầu nội dung của Đồ án quy hoạch chung làm cơ sở triển khai quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết” – văn bản của Bộ Xây dựng nêu rõ. 

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa xác định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đối với các dự án không phù hợp QHC 2012 đã được Thủ tướng phê duyệt và xử lý trách nhiệm theo các quy định pháp luật về quy hoạch đô thị, đất đai, nhà ở.

Còn với các dự án dừng thực hiện, không đưa vào định hướng quy hoạch chung, cần xác định rõ trách nhiệm xử lý các phát sinh, khiếu kiện.

Sân bay Nha Trang ngổn ngang, cỏ mọc um tùm sau 8 năm được giao đấtSau 8 năm được tỉnh Khánh Hòa giao đất thanh toán các dự án BT, khu đất sân bay Nha Trang vẫn còn ngổn ngang, cỏ mọc um tùm và trong trạng thái dang dở.
Thủ tướng duyệt quy hoạch 40 tầng, Mường Thanh Nha Trang được cấp phép 46 tầng

Theo quy hoạch chung xây dựng TP Nha Trang đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt công trình không vượt quá 40 tầng nhưng Sở Xây dựng Khánh Hoà cấp phép cho Tổ hợp khách sạn căn hộ cao cấp Mường Thanh Nha Trang cao 46 tầng nổi.

Khánh Hoà thu hồi ‘đất ở không hình thành đơn vị ở’ tại dự án nghỉ dưỡng 15haDo chủ đầu tư dự án nghỉ dưỡng không thực hiện thủ tục điều chỉnh “đất ở không hình thành đơn vị ở”, UBND tỉnh Khánh Hoà đã chỉ đạo thu hồi giấy chứng nhận đã cấp.

Nguồn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *